Merhaba..Bu siteyi 2008 yılında açmıştım. O sıralar 13 yaşlarındaydım. Aradan yıllar geçmiş.. Sitenin faydalı olması çok güzel. Ama şunu belirtmemde fayda var; hiçbir bilgi,resim,yazı bana ait değildir. Hepsi başka kaynaklardan alınmıştır. Aradan bunca yıl geçmişken o sitelerin,yazarların,resimlerin sahiplerini bulmak çok zor.. Allah onlardan razı olsun.. Bütün dualar onlara..

 
   

Sure ve dualar
Not: Sûre ve duâları sesli dinlemek için,
Winamp programını yüklemeniz gerekmektedir.
Programı yüklemek için tıklayınız...

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Sübhâneke

 

Okunuşu [mp3]

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük)
ve lâ ilâhe gayrük.

Okunduğu yerler:
Namazlarda ayakta iken okunur.

1- Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
2- İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca Fâtiha'dan önce.
3- Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, Fâtiha'dan önce,
4- Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha'dan önce.
5- Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra. (ve celle senâük) sadece Cenaze Namazında okunur.


____________________________________________________________________________________________________


 

Ettehıyyâtü

 

 

Okunuşu [mp3]

Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

Okunduğu yerler:
Namazların her oturuşunda okunur.

_______________________________________________________________________________________________

 

Allahümme Salli

Okunuşu [mp3]

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

 

 

Allahümme Bârik

 

 

Okunuşu [mp3]

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Okunduğu yerler:
1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra,
2- İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü'den sonra.
3- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Rabbenâ âtina

 

 

Okunuşu [mp3]

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.

Okunduğu yerler:
1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
2- Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtinâ” âyetini okuyabilir.
3- Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların
yerine yine “Rabbenâ âtinâ” ayetini duâ niyetiyle okuyabilir


____________________________________________________________________________________________________


 

Okunuşu [mp3]

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

 

 

Okunuşu [mp3]

Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Kunut Duâları:
Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Fâtiha Sûresi

Okunuşu [mp3]

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

____________________________________________________________________________________________________

 

Fil Sûresi

Okunuşu [mp3]

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

_____________________________________________________________________________________________________

 

Kureyş Sûresi:

Okunuşu [mp3]

Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Mâûn Sûresi:

Okunuşu [mp3]

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Kevser Sûresi:

Okunuşu [mp3]

İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

____________________________________________________________________________________________________

 

Kâfirûn Sûresi:

Okunuşu [mp3]

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

____________________________________________________________________________________________________

 

Nasr Sûresi:

Okunuşu [mp3]

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.

____________________________________________________________________________________________________

 

Tebbet Sûresi:

Okunuşu [mp3]

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

________________________________________________________________________________________________

 

İhlâs Sûresi

Okunuşu [mp3]

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Felâk Sûresi

Okunuşu [mp3]

Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
___________________________________________________________________________________________________

 

Nâs Sûresi:

Okunuşu [mp3]

Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Âyet-el Kürsî

Okunuşu [mp3]

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: konoihkvy, 23.01.2012, 09:15 (UTC):
QWq0JZ <a href="http://neduzsmvjqfi.com/">neduzsmvjqfi</a>

Yorumu gönderen: Honeysuckle, 22.01.2012, 13:29 (UTC):
This was so heplufl and easy! Do you have any articles on rehab?

Yorumu gönderen::08.03.2010, 17:46 (UTC)
anadolu-pasifik
anadolu-pasifik
Kapalı

Çok çok güzel, inşallah hayırlara sebep olur.

Yorumu gönderen: BAHATTİN , 17.01.2009, 08:18 (UTC):
ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELİNİZE SAGLIKBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Açılışımızdan bugüne kadar 100989 ziyaretçi (238269 klik) bizi ziyaret etti!

 
 

 

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=