Merhaba..Bu siteyi 2008 yılında açmıştım. O sıralar 13 yaşlarındaydım. Aradan yıllar geçmiş.. Sitenin faydalı olması çok güzel. Ama şunu belirtmemde fayda var; hiçbir bilgi,resim,yazı bana ait değildir. Hepsi başka kaynaklardan alınmıştır. Aradan bunca yıl geçmişken o sitelerin,yazarların,resimlerin sahiplerini bulmak çok zor.. Allah onlardan razı olsun.. Bütün dualar onlara..

 
   

Cehennem Nasil Bır Yerdır?


1) Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?
1- O, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir.
Bakara: 24, Tahrim: 66
2- Orası ne kötü bir döşektir.
Ali İmran: 12
3- Küfre karşılık olarak azabedilen yerdir.
Ali İmran: 106
4- Kâfirlerin derilerinin pişirildiği yerdir.
Nisa: 56
5- Azabı çetin ve sürekli olan yerdir.
Ta-Ha: 127
6- Çok kötü konaktır.
Ra’d: 18
7- Katmerli azaptır o ateş.
A’raf: 38
8- Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanların azap yeridir.
Tevbe: 34-35
9- İrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir.
İbrahim: 16-17
10- Her taraftan ölüm geldiği halde ölünemeyen yerdir.
İbrahim: 17, Fatır: 36
11- Yedi kapısı olan ve her kapıdan bir grubun gireceği yerdir.
Hicr: 44
12- İnim inim inlenen ve bir şey işitilmeyen yerdir.
Enbiya: 100
13- Ateşten elbiselerin olduğu yerdir.
Hac: 19
14- Kaynar su ile karınların ve derilerin eritildiği yerdir.
Hac: 20
15- Demir kamçılarıtopuzları olan yerdir.
Hac: 22
16- Uğultusu ve kaynaması uzaktan duyulan yerdir.
Furkan: 12
17- Ehlinin yok olmayı istedikleri halde yok olamadıkları yerdir.
Furkan: 14
18- Ehlinin oradan çıkmak istedikleri halde çıkamadıkları ve geri çevrildikleri yerdir.
Secde: 20
19- Azabı ve cezası azaltılmayan yerdir.
Fatır: 36
20- İnsanların dünyaya tekrar geri dönmek için yalvaracakları ve tüm yalvarmanın boşuna olduğu yerdir.
Fatır: 37, Mü’min: 50
21- Orada döşekler de, üstlerdeki örtüler de ateştendir.
A'raf: 41
22- Hiçbir velinin dost ve yardımcının olmadığı yerdir.
Şura: 44
23- Zalimler için bir fitne olan zakkum ağacının yetiştiği yerdir.
Saffat: 62-64
24- Tomurcukları meyveleri şeytanların başları gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı zakkum ağacının yendiği yerdir.
Saffat: 65-66, Duhan: 43-46, Vakıa: 52-53
25- Sonra zakkumun üzerine, susamış develerin suya saldırışı gibi kaynar suların içildiği yerdir.
Saffat: 67, Vakıa: 54-55
26- Orada içecek olarak kaynar su ile beraber irin de tattırılacaktır.
Sad: 57, Nebe’: 25
27- Rahat yüzü görülmeyen yerdir.
Sad: 59
28- Ehlinin üstlerinde de altlarında da ateşten tabakaların olduğu yerdir.
Zümer: 16
29- Ehlinin boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile sürüklenecekleri yerdir.
Mü’min: 71
30- Ehlinin gömlekleri katrandan olan ve yüzlerini de ateşin bürüdüğü yerdir.
İbrahim: 50
31- Azap olarak ehlinin başlarına kaynar su dökülecek olan yerdir.
Duhan: 48
32- Dolmayan, çok geniş bir yerdir.
Kaf: 30
33- Bekçileri iri gövdeli, sert tabiatlı ve Allah’ın emrettiğini yapıp baş kaldırmayan meleklerdir.
Tahrim: 6
34- Bekçileri yalnız melekler olup adetleri ondokuzdur.
Müddessir: 30-31
35- Öfkesinden çatlayacak gibi olan yerdir.
Mülk: 8
36- O, insanlık için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.
Müddessir: 35-36
37- Serinlik ve içilecek bir şeyin tadılamayacağı yerdir.
Nebe’: 24
38- Ne semirten ne de açlığı gideren kuru bir dikenden başka bir yiyeceğin olmadığı yerdir.
Ğaşiye: 6-7
39- Kıyamet günü ortaya getirilecek olandır.
Fecr: 23
40- Hutame, Allah’ın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin üstüne çıkan ateşidir.
Hümeze: 7
41- Ehli, uzatılmış sütunlara bağlanmış vaziyette üzerlerine ateşinin kapatıldığı yerdir.
Hümeze: 8-9
2) Ayetlerle Cehennemden Manzaralar
1- “...Elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları vakit...”
Furkan: 13
2- Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün ‘Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Rasule itaat etseydik.’ derler.
Ahzab: 66
3-...İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir....
Hac: 19, Mü’min: 72, Duhan: 48
4-...Bağırsakları parça parça eden kaynar su ve irin içecekler...
Muhammed: 15, İbrahim: 16-17, Sad: 57, Vakıa: 54-55-93, Nebe’: 25, Ğaşiye: 5
5- Hiç şüphesiz nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.
Müzzemmil: 12-13
6- Orada bir serinlik ya da bir içecek tatmazlar.
Nebe’: 24
7- Onların üstlerinde ve altlarında ateşten tabakalar vardır...
Zümer: 16
8- Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, karınlarında maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi kaynar.
Duhan: 43-46, Vakıa: 52-56
9- Karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.
Hac: 20
10- Bir de onlar için demir kamçılar vardır.
Hac: 21
11- Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler...
Hac: 22
12- Kuru dikenden başka yiyecekleri yoktur.
Ğaşiye: 6
13- Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.
Mü’minun: 104
14- Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokoluvermeyi isterler.
Furkan: 13
15-...Orada yaşamak ve ölmek yoktur...
Ta-Ha: 74, İbrahim: 17, Furkan: 13-14, Fatır: 36, A’la: 13
16-...Onlar orada işitmezler.
Enbiya: 100
17- O gün cehenneme ‘Doldun mu?’ deriz. O da’ Daha var mı?’ der.
Kaf: 30
3) Ayetlerle Cehennem Kim İçin Hazırlanmıştır?
1- Allah’a ortak koşanlar.
Gafir: 73-76
2- Allah’a ve Rasulüne asi olanlar.
Nisa: 14
3- Ahireti inkâr edenler.
A’raf: 44-45
4- Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.
A’raf: 36
5- Allah’a ibadetten yüz çevirenler.
Gafir: 60
6- Kitabı ve Rasullere gönderileni yalanlayanlar.
Gafir: 70
7- Allah yolundan alıkoyanlar.
A’raf: 45
8- Kâfirler.
Ali İmran: 12
9- Kıyameti inkâr edenler.
Furkan: 11
10- Cehennemi yalanlayan fasıklar.
Secde: 20
11- Din hesap gününü inkâr edenler.
Müddessir: 46
12- Büyüklük taslayanlar.
Zümer: 60
13- Müsrifler ölçüyü taşıranlar.
Gafir: 43
14- Büyük günah işlemekte direnenler.
Vakıa: 46
15- Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.
Hümeze: 2-3
16- Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar.
Tevbe: 34
17- Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler.
Gafir: 75
18- Allah yolunu eğip bükmek isteyenler.
A’raf: 45
19- Zalimler.
A’raf: 41
20- Azgınlar.
Sad: 55
21- Dalalet üzere olan atalarını takip edenler.
Saffat: 69-70
22- Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler.
Hümeze: 1
23- Yoksulu doyurmayanlar.
Müddessir: 44
24- Batıl ve boş işlerle uğraşanlar.
Müddessir: 45
25- Namaz kılmayanlar.
Müddessir: 43
4) Hadislerle Cehennemin Özellikleri ve Ondan Manzaralar
1- Abdullah bin Mes’ud (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“O gün cehennem getirilecek, onun yetmiş bin bağı olacak ve her bağ ile beraber cehennemi çeken yetmiş bin melek bulunacaktır.”
Müslim: 2842/29, Tirmizi: 2698
2- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“...Allah ateşi yarattığı vakit Cebrail’e: « Ey Cibril! Git, cehenneme bak » buyurdu. Cebrail gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi ve: « Ey Rabbım! İzzetine yemin ederim ki, cehennemi kim işitirse ona asla girmez » dedi. Allah, cehennemi şehvet çekici şeylerle donattı. Sonra: « Ey Cibril! Git, ona bak » buyurdu: Cibril gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi: « Ey Rabbım! İzzetine yemin ederim ki, hiçbir kimse dışarıda kalmadan hepsi cehenneme girer diye korktum » dedi.”
Ebu Davud: 4744, Tirmizi: 2685
3- Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“…Cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır.”
Buhari: 6412, Müslim: 2822/1, Tirmizi: 2684
4- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“«Sizin şu ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir parçadır. » Sahabiler: «Ya Rasulallah! Vallahi dünya ateşi muhakkak kâfi gelir, » dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) « Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece daha fazla kılındı. Bunların her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir,» buyurdu.”
Müslim: 2843/30, Buhari: 3064, Tirmizi: 2715
5- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Cehennem ateşi Rabb’ine şikayet arzetti: «Ya Rabbi! Bir kısmım bir kısmımı yiyor ben kendi kendimi yiyorum, izin ver» dedi. Allah da ona iki defa nefes vermesi için izin verdi. Bir nefes kışın, bir nefes yazın. Bulduğunuz en şiddetli sıcak onun hararetinden, en şiddetli soğuk da zemheririndendir.”
Buhari: 3062, Tirmizi: 2719, İbn Mace: 4319
6- Ebu Zerr (Radiyallahu Anh) den; “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir seferde idi. Bilal’e öğle ezanını: «Serinlik vakte bırak!» buyurdu. Bir müddet sonra yine: «Serinliği bekle, ta tepelerin gölgeleri arkalarına dönünceye kadar,» buyurdu. Sonra: «Namazı serinliğe bırakınız. Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır,» buyurdu.”
Buhari: 3062
7- Utbe bin Gazvan (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Kocaman bir kaya cehennemin kenarından aşağı bırakılır, cehennem çukuruna yetmiş sene iniş yapar ve yine dibine varamaz.» Utbe bin Gazvan şöyle devam etti; Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle derdi: «Cehennem ateşini sık sık hatırlayın. Onun sıcaklığı şiddetli, dibi derin ve kamçıları demirdendir.»”
Tirmizi: 2701
8- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; “Bir gün Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın beraberinde idik. Ansızın bir düşme sesi işittik. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
«Bu nedir, bilir misiniz?» diye sordu. Biz: «Allah ve Rasulü en iyi bilendir,» dedik. «Bu, cehennemin içine atılmış bir taştır ki, yetmiş sonbahardan beri yol almaktadır. Şimdi o cehennemin içine uzandı ve nihayet dibine varıp dayandı,» buyurdu.”
Müslim: 2844/31
9- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Cehennem ve cennet münakaşa ettiler. Cehennem: «Ben kibirlenenler, büyüklenenlere ve zorbalara tercih olundum,» dedi. Cennet de: «Niye bana insanların ancak zayıfları, hakir görülenleri ve acizleri giriyor?» dedi. Allah cennete: «Sen benim rahmetimsin, ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim. » buyurdu. Cehenneme de: «Sen benim azabımsın, ben seninle kullarımdan dilediğime azabederim. Her birinize de dolusu vardır. » buyurdu. Fakat cehenneme gelince dolmak bilmez. Nihayet Allah ayağını onun üzerine koyar, o da: «Yetişir! Yetişir! » der. İşte o zaman cehennem dolar ve bazısı bazısına büzülür.”
Müslim: 2846/35
10- Harise bin Vehb el-Huzai (Radiyallahu Anh) den; Ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den işittim, şöyle buyuruyordu:
“...Dikkat edin! Size ateş ehlini de haber veriyorum: Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir.”
Buhari: 4902, Müslim: 2853/46, Tirmizi: 2732, İbni Mace: 4116
11- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Kıyamet günü cehennemden bir boyun çıkacaktır ki, onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacaktır. Diyecektir ki: « Ben üç kişiye tayin edildim: Her inatçı zorbaya, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet eden her insana ve musavvirlere canlı resmi ve heykeli yapanlara.»
Tirmizi: 2700
12- Usame (Radiyallahu Anh) den; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“...Lakin ateş ehli ateşe girmeye emrolunmuşlardı. Ben cehennemin kapısı önünde de durdum. Oraya girenlerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm!”
Buhari: 6456 , Tirmizi: 2729
13- Ebu Said (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Allah-u Teala :« Ey Âdem! » buyurur. Âdem hemen cevap olarak: «Ya Rab! mükerreren icabet ederim ve her emrini yerine getirmeye daima hazır olurum. Ve her hayır iki elindedir» der. Allah-u Teala : «Ateşe girecekleri halk arasından çıkarıp gönder!» der. Âdem: «Ya Rab! Ateşe gireceklerin miktarı ne kadardır?» diye sorar. Allah-u Teala: «Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu!» diye cevap verir....”
Buhari: 6443
14- Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) den;“ Bir adam: «Ya Rasulullah! Kâfir kıyamet günü yüzü üzerinde nasıl haşrolunur?» diye sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle cevap verdi:
«Dünyada onu iki ayağı üzerinde yürüten Allah kıyamet gününde yüzü üzerinde yürütmeye kudretli değil midir?”»
Buhari: 6438, Müslim: 2806/54
15- İbni Ömer (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Cennet ahalisi cennete vardığı, cehennem ahalisi de cehenneme vardığında ölüm alaca bir koç suretinde vücut verilerek getirilir. Ta cennet ile cehennem arasında yatırılır. Sonra kesilir. Sonra bir münadi : «Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur,» diye nida eder. Bu hadise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha ziyade olur, cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar.”
Müslim: 2850/43, Buhari: 6457, İbni Mace: 4327 ,Tirmizi: 2682
16- Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Cehennemliklerden dünya ahalisinin en nimetli ve en refahlısı olan kimse kıyamet gününde getirilir ve ateşe bir daldırılışla daldırılır. Sonra: «Ey Âdemoğlu! Sen hiçbir hayır gördün mü? Sana herhangi bir hayır uğradı mı?» Diye sorulur. O kul: «Hayır vallahi ya Rab!» der.”
Müslim: 2807/55, İbni Mace: 4321
17- Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) den; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
«Allah Tebarake ve Teala cehennemliklerin en hafif azaplısına: «Dünya ve dünyadaki her şey senin olsa şu azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verir miydin?» buyurur. O kul: «Evet, fidye olarak verirdim,» der. Bunun üzerine Allah: «Sen Âdem’in sulbündeyken ben senden şimdi göze aldığın bu fedakârlıktan daha kolay bir şey istemiştim: Bana hiçbir şeyi ortak kılmaman Zannediyorum ki şunuda söyledi ben de seni ateşe girdirmezdim. Fakat sen bana ortak kılmaya devam edip durdun!» buyurur.”
Müslim: 2805/51, Buhari: 6460
18- Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) den; Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dan işittim, şöyle buyuruyordu:
“Şüphesiz kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağı altının çukurlarında iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır.”
Buhari: 6463, Tirmizi: 2731
19- Semuretu’bnu Cundeb (Radiyallahu Anh) den; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Onlardan kimi vardır ki, ateş onu iki topuğuna kadar yakalar. Kimi vardır ki, onu dizlerine kadar yakalar. Kimi vardır ki, ateş onu beline kadar yakalar. Kimi de vardır ki, ateş onu boynuna kadar yakalayıp yakar.”
Müslim: 2845/33
20- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Cehennem ateşi Âdemoğlunun secde yeri dışında kalan bedenini yer. Allah, cehennem ateşine secde eserini yemeyi yasakladı.”
İbni Mace: 4326
21- Usame bin Zeyd (Radiyallahu Anh) den; Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dan şöyle buyururken işittim:
“Kıyamet gününde bir kişi getirilir ve cehennemin içine atılır da orada onun barsakları derhal karnından dışarı çıkar. Sonra o kişi barsakları etrafında değirmen eşeğinin dönüşü gibi döner. Bunun üzerine cehennem ahalisi o kişinin başına toplanırlar da: «Ey fulan! Senin bu halin nedir? Sen bize dünyada iyiliği emreder ve bizleri kötülükten nehyeder değil miydin?» derler. O da: «Evet ben size iyiliği emrederdim, fakat onu kendim yapmazdım. Yine ben sizleri kötülükten nehyederdim de onu kendim işlerdim,» diye cevap verir.”
Buhari: 3065
22- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Cehennemde kâfirin iki omuzu arası, sür’atli bir süvari yürüyüşü ile üç günlük mesafedir.”
Müslim: 2852/45, Buhari: 6459
23- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Kâfirin dişi -yahut köpek dişi- Uhud dağı gibidir. Derisinin kalınlığı da üç günlük mesafedir.”
Müslim: 2851/44, Tirmizi: 2703, İbni Mace: 4322
24- Enes bin Malik (Radiyallahu Anh)den; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Bir kavim, kendilerine cehennem ateşi dokunduktan sonra simaları kırmızımsı siyah bir renkte olarak cehennemden çıkacak ve cennete girecekler de cennet ehli bunlara “Cehennemlikler” diye isim vereceklerdir.”
Buhari: 6462
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: usta, 13.02.2012, 14:44 (UTC):
Allah sizden razı olsun

Yorumu gönderen: China, 25.01.2012, 06:32 (UTC):
Heckuva good job. I sure apperiacte it.

Yorumu gönderen: onur , 20.11.2011, 14:00 (UTC):
selamın aleyküm tüylerim diken diken oldu allah günahlardan bizleri korusun amin.

Yorumu gönderen::11.04.2010, 15:58 (UTC)
ilimoku
ilimoku
Kapalı

emeğize karşılık rabbimiz sizi mukafatlandırsın mükemmel bir hizmet yapmışsınız allah razi olsun ilimmektebi tr.gg

Yorumu gönderen::26.11.2009, 09:34 (UTC)
designfriend
designfriend
Kapalı

Allah razı olsun..
çok faydalı bir bilgi oldu.
Allah'tan devammını dilerim.
Allah yar ve yardımcınız olsun.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Açılışımızdan bugüne kadar 100989 ziyaretçi (238282 klik) bizi ziyaret etti!

 
 

 

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=